card
Хүний эрх2009Мэдээллийн хуудас

Эхийн эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулах нь ухаалаг сонголт

Зохиогч: НҮЭМ, Азийн Хөгжлийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
Он: 2009
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эмзэг бүлгийн эхчүүд, эхийн эндэгдэл Монголд, эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт
Хөтөлбөр: *

2009 оны нэгдүгээр улиралд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад эхийн эндэгдэл хоёр дахин нэмэгджээ. Санхүү эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр байдал хэцүү байгаа ч эхийн эрүүл мэндийг сайжруулахад хөрөнгө оруулалтыг багасгахгүй шаардагдах хэмжээнд барих, тэр ч байтугай нэмэгдүүлэх нь алсыг харсан ашигтай хөрөнгө оруулалт болно.

Зохиогч: НҮЭМ, Азийн Хөгжлийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
Он: 2009
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эмзэг бүлгийн эхчүүд, эхийн эндэгдэл Монголд, эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт
Хөтөлбөр: *