card
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн Эдийн засгийн онолын тэнхимийн судлаачдын баг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, худалдан авах чадвар, өрхийн орлого зарлага, ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл
Хөтөлбөр: *

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 36.7 байгаа нь Улаанбаатар хотод хэрэглэгчийн итгэл муу байгааг харуулж байна. Ерөнхий индексийн утга ийм бага байгаа нь ялангуяа өнөөгийн байдалд хэрэглэгчид туйлын итгэл муутай (12.9) байгаатай холбоотой. Хэрэглэгчид ирэх зургаан сарын хугацаанд эдийн засгийн байдал дээрдэх боловч эдийн засгийн идэвх сул, уналттай хэвээр байна гэж үзэж байна. Ихэнх өрхүүд өнөөдөр удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүн худалдаж авахад тохиромжгүй үе гэж үзэж байна. Ирэх зургаан сарын хугацаанд нийт өрхийн багахан хэсэг буюу 16 хувь нь үл хөдлөх хөрөнгө, үүнд, 5 хувь нь орон сууц худалдаж авахаар төлөвлөж байна.

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн Эдийн засгийн онолын тэнхимийн судлаачдын баг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, худалдан авах чадвар, өрхийн орлого зарлага, ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл
Хөтөлбөр: *