card
Хүний эрхАрдчилсан сайн засаглал2012Судалгаа

Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Тогтвортой хөгжил болон эрх тэгш байдлыг хүний хөгжилтэй хослуулах нь: Бүх нийтийн сайн сайхан ирээдүй

Зохиогч: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Тогтвортой хөгжил болон эрх тэгш байдлыг хүний хөгжилтэй хослуулах нь: Бүх нийтийн сайн сайхан ирээдүй
Хөтөлбөр: *

Тус илтгэлд тогтвортой хөгжил нь шударга ёс, нийгмийн эрх тэгш байдал, сайн сайхан  амьдрах бололцоог бүх нийтэд хүртээх зэрэг тэгш байдлын үндсэн асуудалтай салшгүй  холбоотой хэмээх санааг тусгасан байна. Илтгэлд тогтвортой хөгжлийг цааш нь дэлгэрүүлж  тайлбарлахдаа энэ нь байгаль орчны асуудлаар хязгаарлагдах ойлголт бус, харин бидний  хийж буй алхам болгон өдгөө долоон тэрбум болж нэмэгдээд байгаа дэлхийн нийт хүн ам,  улам өсөн нэмэгдсээр байх ирээдүйн хүн амд шууд нөлөө үзүүлнэ гэдгийг ухамсарласны  үндсэн дээр, амьдрах, оршин тогтнох хэв маягаа хэрхэн сонгох асуудлыг хамарсан маш  өргөн хүрээний ойлголт гэж дурьджээ.

Зохиогч: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Тогтвортой хөгжил болон эрх тэгш байдлыг хүний хөгжилтэй хослуулах нь: Бүх нийтийн сайн сайхан ирээдүй
Хөтөлбөр: *