card
2011Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд болон ядуурлын зураглал 2011

Зохиогч: Харолд Коуломб, А.Гэрэлтуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Үндэсний статистикийн хороо
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд болон ядуурлын зураглал - 2011
Хөтөлбөр: *

Энэхүү тайланд Монгол Улсын Хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллого, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2011 оны судалгааны мэдээллийг үндэслэн хийсэн ядуурлын зураглалын үр дүнг танилцуулж байна.

Манай улсын хувьд нийслэл хот, аймгийн төв, сумын төв, хөдөө дэх ядуурлын байдал ихээхэн ялгаатай учир энэхүү ядуурлын зураглал нь засаг захиргааны анхан шатны нэгж дэх хүн амын амьжиргааны байдлыг харуулах чухал мэдээлэл болно. Энэхүү тайлан нь явуурлыг бууруулахад чиглэсэн төсөл хөтөлбөр, Мянганы хөгжлийн зорилтын үзүүлэлтүүдийн явцад үнэлэлт өгөх, хэрэгжилтийг цаашид эрчимжүүлэх талаар төсөл, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нарт хэрэгцээтэй гарын авлага болно гэдэгт итгэлтэй байна. 

 

Зохиогч: Харолд Коуломб, А.Гэрэлтуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Үндэсний статистикийн хороо
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд болон ядуурлын зураглал - 2011
Хөтөлбөр: *