card
Зохиогч: Судлаач Монгол Улсын Сангийн сайд асан Д.Даваасамбуу
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Зээлийг хөгжил болгоход анхаарах зарим асуудал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Судалгааны ажлыг 2012 оны 10 дугаар сард эхлүүлэн уг ондоо багтаан дуусгасан бөгөөд мэргэжилтнүүдээс авсан санал зөвлөмжийг нэгтгэхэд тодорхой цаг зарцуулсан. Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын макро эдийн засгийн анализ, түүн дотроо төсвийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн бөгөөд цаашид энэ чиглэлээрх судалгааг гүнзгийрүүлэн хийхээр ажиллаж байгаа болно. 

Зохиогч: Судлаач Монгол Улсын Сангийн сайд асан Д.Даваасамбуу
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Зээлийг хөгжил болгоход анхаарах зарим асуудал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах