card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2013#ИргэнийБоловсролдИргэний боловсролдГарын авлага

Үр нөлөөтэй бодлогын судалгааны баримт бичиг боловсруулах нь

Зохиогч: Еоин Янг, Лиза Квин, Орчуулсан: А.Гэрэлмаа, Б.Энхбайгаль
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Үр нөлөөтэй бодлогын судалгааны баримт бичиг боловсруулах нь - Төв болон Зүүн Европын бодлогын зөвлөхүүдэд зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: *

Энэ ном бол бодлогын судалгааны баримт бичиг боловсруулах ажилд тус нэмэр болох гарын авлага, удирдамж, лавлагаа эх сурвалж юм. Мөн энэ ном бодлогын судалгаа хийх, бодлогын судалгааны тайлан бичих, хэвлэн нийтлэхтэй холбоотой олон ном, гарын авлага, сурах бичгийн тойм болохын хувьд бодлогын баримт бичиг бичиж боловсруулах зорилготой сургалтын суурь болж болно.


Уг гарын авлага бодлогын судлаач, мөн эрдэм шинжилгээний болон хавсарга судалгааны эрдэмтэн, судлаачдад хэрэгтэй зүйл болсон гэж бид найдаж байна. НУШ хөтөлбөр, түүний төслүүдийн үр шимийг хүртэх хүмүүсийн аль алины нь хувьд хөтөлбөрөөс хэвлэн гаргах бүтээлүүдийн чанарыг сайжруулах нь нэн чухал асуудал юм. Аливаа судалгаа, тайлан, өгүүлэл, номыг бодлого боловсруулах үйл явцад оролцогч талууд (бодлогын сүлжээнийхэн) болон бидний зорилтот бүлэг болох бодлогын зөвлөхүүдэд хүргэхийн тулд тэдний дунд нийтлэгээр хүлээн зөвшөөрөгддөг тэр л хэлбэр загварт оруулах шаардлагатай болдог билээ.

 

Зохиогч: Еоин Янг, Лиза Квин, Орчуулсан: А.Гэрэлмаа, Б.Энхбайгаль
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Үр нөлөөтэй бодлогын судалгааны баримт бичиг боловсруулах нь - Төв болон Зүүн Европын бодлогын зөвлөхүүдэд зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: *