card
Зохиогч: Д.БАЙЛЫХҮҮ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглал, компаниудын засаглалын үнэлгээ, уул уурхайн компанийн засаглал, Багануур ХХК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Энэхүү үнэлгээг хийхдээ компанийн засаглалын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох дор дурдсан  есөн элементийг үнэлгээний үзүүлэлт болгон авч тэдгээр үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн компани  зайлшгүй  баримтлах  ёстой  сайн  засаглалын  нийтлэг  зарчим  болон  Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг асуулгын аргаар үнэлж гаргалаа. Ингэхдээ асуулга бүрийн хүрээнд хийгдэх ажлын хэрэгжилтийг 0-5 оноогоор үнэлж түүнийгээ хувьд шилжүүлэн үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргалаа.

Зохиогч: Д.БАЙЛЫХҮҮ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглал, компаниудын засаглалын үнэлгээ, уул уурхайн компанийн засаглал, Багануур ХХК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь