card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2014Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ТөрийнӨмчитКомпанийнЗасаглалСудалгаа

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Л.Болормаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглалын үнэлгээ, уул уурхайн компанийн засаглал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Уул уурхайн яам, Нээлттэй Нийгэм Форумаас эрхлэн Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээний судалгаа хийн үр дүнг нь нэгтгэн уншигч Танд хүргэж байна. Энэхүү  судалгааг  Олон  Улсын  Санхүүгийн  Корпорацийн  боловсруулсан  арга  зүй  ашиглан Д. Байлыхүү ахлагчтай судалгааны баг хийж гүйцэтгэсэн юм. Судалгаанд төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн есөн компани хамрагдав.

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Л.Болормаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглалын үнэлгээ, уул уурхайн компанийн засаглал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь