card
Зохиогч: МУИС-ын ХЗС-ийн Практик сургалтын тэнхимийн эрхлэгч Н.ТУяа, Нээлттэй Нийгэм Форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер П.Бадамрагчаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Hээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ АЖИГЛАЛТ Судалгааны нэгдсэн тайлан
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Манай оронд өрнөж буй шүүхийн шинэтгэлийн үйл явцад хувь нэмэр болох зорилгоор Нээлттэй Нийгэм Форум анх 2010 онд Шүүхийн ажиглалтын төсөл хэрэгжүүлсэн билээ. Энэ удаагийн шүүхийн ажиглалтыг эрүүгийн хэргийн анхан шатны дөрвөн шүүхэд явуулж, иргэдийн шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт болон шүүхийн нөхцөл байдлыг шүүхийн тухай багц хууль батлагдахаас өмнөх үетэй харьцуулан, дүнг Та бүхэнд хүргэж байна. Олон улсын хэмжээнд өргөн хэрэглэгдэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү шүүхийн ажиглалтын арга зүйг өөрийн нөхцөлд тохируулан боловсруулж турших ажил үр дүнтэй хэрэгжиж, цаашид шүүхийн мониторинг, ажиглалтын үйл ажиллагааг тогтмол, үр нөлөөтэй явуулах боломж бүрдэж байгааг тэмдэглэхэд таатай байна.

 

 

Зохиогч: МУИС-ын ХЗС-ийн Практик сургалтын тэнхимийн эрхлэгч Н.ТУяа, Нээлттэй Нийгэм Форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер П.Бадамрагчаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Hээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ АЖИГЛАЛТ Судалгааны нэгдсэн тайлан
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх