card
Зохиогч: Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төв хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэр бүлийн хүчирхийлэл - Хохирогч хамгаалал
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улсад Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 2004 оны 5 дугаар сард батлагдаж, 2005 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Төрөөс хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зарим заавар, журмыг батлан мөрдүүлж, хохирогчдыг хамгаалан байрлуулах үйлчилгээг мэргэшсэн байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгүүлж байна. Мөн цагдаагийн байгууллагын дэргэд түр хамгаалах байр ажиллуулж, эмнэлэгт түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээ бий болгосон зэрэг бодлого болон үйл ажиллагааны хүрээнд эхлүүлсэн нааштай алхмуудыг дурдах нь зүйтэй. Гэвч гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хамгаалал нь тулгамдсан асуудал хэвээр байна. Дэлгэрүүлж мэдээллийн хуудаснаас уншина уу. 

Зохиогч: Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төв хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэр бүлийн хүчирхийлэл - Хохирогч хамгаалал
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих