card
Зохиогч: Сант марал судалгааны төв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Political Financing - Infographics
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Citizens concerned that there is a lack of transparency in political financing 

 

 

Зохиогч: Сант марал судалгааны төв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Political Financing - Infographics
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь