card
Зохиогч: Судлаач С.Байлыхүү, Хянасан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Тус компанийн засаглалын ерөнхий үнэлгээг гаргахдаа үнэлгээний есөн үзүүлэлтийн хүрээнд боловсруулсан агуулгын хэрэгжилтийг 0-5 баллын оноогоор үнэлж, асуулга бүрт авсан оноог хувьд шилжүүлэн гаргалаа. 

 

Зохиогч: Судлаач С.Байлыхүү, Хянасан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь