card
Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Open Society Forum
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Компанийн үнэлгээний ерөнхий дүнгээс харахад компанийн үйл ажиллагааг зохицуулах дүрэм, бусад баримт бичгүүд, хяналтын тогтолцоо, мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн зарим үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд бусдаасаа арай дээгүүр оноо авчээ. Үнэлгээний үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийг тодорхойлох нийт 130 гаруй асуулгаас 19 нь 5 баллын үнэлгээг авсан нь нийт асуулгын 14,5 хувь болж байна. Дэлгэрүүлж тайлангаас уншина уу. 

 

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Open Society Forum
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь