card
Зохиогч: Судлаач: Д. БАЙЛЫХҮҮ, Хянан тохиолдуулсан: Л. БОЛОРМАА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн өмчит эрчим хүчний компаниудын засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Төрийн өмчит эрчим хүчний компаниудын засаглалын үнэлгээ

Монгол Улсын эдийн засгийн тулгуур салбаруудын нэг болох эрчим хүчний салбар төсвөөс санхүүжиж, үйл ажиллагааг нь бараг бүхэлд нь төр хариуцдаг билээ. Сүүлийн жилүүдэд энэ салбарт зориулж буй хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл тусламжийг зөв зохистой удирдахад компанийн засаглалыг сайжруулах нь маш чухал асуудал болж байна. Нээлттэй Нийгэм Форум 2014 онд төрийн өмчит эрчим хүчний компаниудын засаглалыг үнэлэх судалгааг санаачлан Эрчим хүчний яамтай хамтран хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгаа нь компанийн засаглалын түвшинг тодорхойлох олон улсын аргачлал, стандартын дагуу хийгдсэнээрээ онцлогтой юм. 

 

Зохиогч: Судлаач: Д. БАЙЛЫХҮҮ, Хянан тохиолдуулсан: Л. БОЛОРМАА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн өмчит эрчим хүчний компаниудын засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь