card
Зохиогч: ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “НИЙТИЙН СОНСГОЛ”-ын тухай нийтлэг тохиолддог асуултуудын хариулт
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Та энэхүү мэдээллийн хуудаснаас 

- Нийтийн сонсгол гэж юу вэ? 

- Нийтийн сонсгол энгийн хэлэлцүүлгээс юугаараа ялгаатай вэ? 

- Нийтийн сонсголыг Монгол Улсын ямар хууль тогтоомжид тусган зохицуулж байгаа вэ? 

- Ямар нөхцөлд зайлшгүй сонсгол хийхийг хуульчилсан байдаг вэ? Хэн санаачилж, зохион байгуулах вэ?

- Сонсголын үйл явц ба дараалал зэрэг асуултуудад хариулт авах боломжтой. 

 

 

Зохиогч: ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “НИЙТИЙН СОНСГОЛ”-ын тухай нийтлэг тохиолддог асуултуудын хариулт
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь