card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2018#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Монитор

Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны ил тод байдал- Дундговь аймагт хийсэн ажиглалтын дүн

Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн НДЭХ-ны Дундговь аймаг дахь салбар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны ил тод байдал - Дундговь аймагт хийсэн ажиглалтын дүн
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Нээлттэй Нийгэм Форум нь Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлд “Цагдаагийн газрын мэдээллийн ил тод байдал” сэдвийн хүрээнд мониторинг хийх тэтгэлэг олгосон билээ. Тус мониторингийн хүрээнд цагдаагийн байгууллагаас иргэдэд өгч буй мэдээллийн төрөл, чанар, хүртээмж, ил тод, нээлттэй байдал, өнөөгийн төлөв, мэдээлэл авах явцад иргэдийн эрх зөрчигдөж буй эсэх талаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийх, цаашид анхаарах асуудлыг тодруулахыг зорьсон. НДЭХ-ий салбар зөвлөл мониторингийн хугацаанд аймгийн Цагдаагийн газартай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж ажиллав. Мониторингийн гол үр дүн, зөвлөмжийг энэхүү цувралаар хүргэж байгаа ба дэлгэрэнгүй тайланг бүрэн эхээр нь www.forum.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү.

Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн НДЭХ-ны Дундговь аймаг дахь салбар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны ил тод байдал - Дундговь аймагт хийсэн ажиглалтын дүн
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих