card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2018#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Монитор

Цагдаагийн байгууллагын олон нийтэд тайлагнах үйл ажиллагаа - Төв аймагт хийсэн ажиглалтын дүн

Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн НДЭХ-ны Төв аймаг дахь салбар зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн байгууллагын олон нийтэд тайлагнах үйл ажиллагаа - Төв аймагт хийсэн ажиглалтын дүн
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний Төв аймаг дахь салбар зөвлөл Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүжилтээр “Ардын цагдаа” сэдвийн хүрээнд Төв аймгийн зарим сум багийн хэсгийн төлөөлөгч, байцаагчдын ажлаа тайлагнах үйл явцад мониторинг хийлээ. Тус мониторингийн хүрээнд Баянчандмань, Борнуур, Батсүмбэр, Лүн сумдын хэсгийн төлөөлөгч, Зуунмод сумын 6 багийн хэсгийн байцаагчдын ажлын тайлан тавих ажиллагааны үр дүн, чанар, хүртээмж, иргэдээс гарсан санал, шүүмжийн мөрөөр хийсэн ажлын үр дүнг үнэлэхийн зэрэгцээ энэ талаарх иргэдийн мэдлэгийг сайжруулахыг зорьсон. Мониторингийн дэлгэрэнгүй тайланг www.forum.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү.

Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн НДЭХ-ны Төв аймаг дахь салбар зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн байгууллагын олон нийтэд тайлагнах үйл ажиллагаа - Төв аймагт хийсэн ажиглалтын дүн
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих