card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2018#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Монитор

Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хэрэгжилт

Зохиогч: Мониторингийг хийж гүйцэтгэсэн "Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн" ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

"Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн" ТББ нь “Баг, хорооны цагдаагийн байгууллагын байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үүргийн хэрэгжилт”-д мониторинг хийхээр Нээлттэй Нийгэм Форумын тэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгарсан юм. Тус мониторингийн хүрээнд Улаанбаатар хотын ХУД-ийн 13-р хороо, Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийн цагдаагийн хэлтсүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөхийг зорьсон болно. Мониторингийн товч дүн, зөвлөмжийг энд онцолсон бөгөөд дэлгэрэнгүй тайланг www.forum.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү.

Зохиогч: Мониторингийг хийж гүйцэтгэсэн "Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн" ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих