card
Зохиогч: Судалгаа хийсэн байгууллагууд: Оюуны инноваци ТББ, Эрх зүйн хөгжлийн төлөө ТББ, Эрх зүйн соёл ТББ, Хөгжлийн академи ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ - Эмхэтгэл 1-т 

- Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх 

- Гэр бүлийн хэрэг маргааныг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалсан байдал

- Гэм буруугүй нь тогтоогдож цагаатгагдсан хэргүүд ба түүний улмаас хоригдсон иргэдийн хохирлын нөхөн төлбөр 

- Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ 

гэсэн сэдвүүд багтлаа. 

Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хүрээнд 2013 оноос эхлэн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ил болгосон нь шүүхийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангахад чухал алхам болсон юм. Нээлттэй нийгэм форум нь нийтэд ил болсон шийдвэрүүдэд дүн шинжилгээ хийж байх нь шүүхийн шийдвэрийн чанарыг дээшлүүлэх, шүүгчийн ажлын хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд чухал хөшүүрэг болно гэж үзсэний дүнд шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлд дүн шинжилгээ хийх ажлыг эхлүүлээд байна. 

Зохиогч: Судалгаа хийсэн байгууллагууд: Оюуны инноваци ТББ, Эрх зүйн хөгжлийн төлөө ТББ, Эрх зүйн соёл ТББ, Хөгжлийн академи ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх