card
Ардчилсан сайн засаглалЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2018#ХүнийЭрх Судалгаа

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ: МОНГОЛ УЛСЫН ЖИШЭЭ

Зохиогч: ЭМХЭТГЭСЭН: Доктор (Ph.D) А.Булгаа, Э.Гэрэлт-Од, Хянан тохиолдуулсан Хууль зүйн доктор А.Бямбажаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Эмхэтгэл
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ: МОНГОЛ УЛСЫН ЖИШЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

"Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал: Монгол Улсын жишээ” сэдэвт Олон улсын бага хурлын үеэр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн суурь бүтэц, үзэл баримтлал, хүний эрх, эрх чөлөөг Үндсэн хуулиар хэрхэн бататган бэхжүүлсэн, шүүх эрх мэдлийн гүйцэтгэж буй үүрэг ба тулгамдаж байгаа асуудлууд, эрх мэдлийн хяналт тэнцэл, Үндсэн хуулийг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлага зэрэг сэдвүүдээр үндсэн илтгэлүүд хэлэлцүүлснийг эмхэтгэж гаргав. Үндсэн илтгэлүүдийн дараа оролцогчид Үндсэн хуультай холбогдох үзэл бодлоо илэрхийлэхийн зэрэгцээ судалгааны үр дүн, дүгнэлт зэргээ ул суурьтай хэлэлцэв. Энэхүү бага хуралд Монгол Улсын ардчилсан Үндсэн хуулийг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангах үйл хэрэгт гар бие оролцож байсан нэр хүндтэй улс төрчид, мэргэжилтнүүдийг урилгаар оролцсон болно.

Зохиогч: ЭМХЭТГЭСЭН: Доктор (Ph.D) А.Булгаа, Э.Гэрэлт-Од, Хянан тохиолдуулсан Хууль зүйн доктор А.Бямбажаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Эмхэтгэл
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ: МОНГОЛ УЛСЫН ЖИШЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих