card
Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрхзүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гүтгэлэг гэмт хэрэг мөн үү?
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ГҮТГЭЛЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ МӨН ҮҮ?

Нээлттэй Нийгэм Форум нь Монголын хуульчдын холбоотой хамтран “Үзэл бодол” цуврал хэлэлцүүлэг эхлүүлээд байгаа бөгөөд эхнийхийг “Гүтгэлэг гэмт хэрэг мөн үү?” сэдвийн хүрээнд зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэг үндсэн хоёр хэсэгтэй бөгөөд эхний хэсэгт зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай хоёр зочин өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсний дараа зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн өдөөх баримтуудыг танилцуулах юм. Дараагийн хэсэгт бусад оролцогчийн зүгээс байр сууриа илэрхийлж, хоёр зочинд хандан асуулт тавих боломжтой. Төгсгөлд нь зохион байгуулагчдын зүгээс хэлэлцүүлгийн туршид гарсан гол асуудлуудыг товч дүгнэнэ. “Үзэл бодол” цуврал хэлэлцүүлгийн зорилго нь зарчмын өөр байр суурьтай хүмүүсийг оролцуулж, нэг талаас өөрсдийн баримталж буй үндэслэлээр мэтгэлцэх, нөгөө талаас ялгаатай байр сууриудыг сонсох, харилцан мэдээлэл солилцох, олон улсын туршлага, хүний эрхийн хэм хэмжээний талаарх мэдлэгээ тэлэх боломжийг оролцогчдод олгох билээ. Үүгээр дамжуулан иргэд олон нийтэд нэг талыг барьсан биш, илүү тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхийг мөн зорьсон болно. 

Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрхзүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гүтгэлэг гэмт хэрэг мөн үү?
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих