card
ННФ жилийн тайлан2010Жилийн тайлан

Нээлттэй Нийгэм Форум 2010 оны жилийн тайлан

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форум 2010 оны жилийн тайлан
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь


Нээлттэй Нийгэм Форум 2010 оны жилийн тайлан
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нээлттэй Нийгэм Форумын 2010 оны тайланг Та бүхэнд толилуулж буйдаа таатай байна. Энэ он бидний хувьд өмнө эхлүүлсэн олон чухал санаачилгаа бататган хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бас ч гэж нэлээдгүй олон ажлыг шинээр эхлүүлсэн үр бүтээл арвин жил байлаа.

Юуны өмнө дурдахад 2010 онд Монгол Улс анх удаагаа НҮБ-ын Хүний Эрхийн Зөвлөлд өөрийн иргэдийн хүний эрхийн төлөв байдлыг илтгэлээ. Энэхүү гүн гүнзгий ач холбогдол бүхий хэлэлцүүлэгт Монголын Засгийн газар Хүний эрхийн үндэсний илтгэл илгээсний дээр Монголын ТББ-ын Форумаас нийт 9 илтгэлийг хүргүүлсэн юм. ННФ-ын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдсан ажлын хэсгүүд эдгээр сэдэвчилсэн илтгэлийг боловсруулсан бөгөөд олон улсын анхаарлыг шуурхай хандуулах шаардлагатай хүний эрхийн ноцтой эрсдэл бүхий асуудлыг сонгон тайлагнасан нь Монголын иргэний нийгмийн хувьд их туршлага хуримтлуулсан нэн чухал үйл явдал байлаа.

ННФ шүүхийн шинэтгэлд олон талын дуу хоолойг оролцуулсан өргөн хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, иргэний нийгмийн зүгээс шүүхийн үйл ажиллагааг ажиглах, шүүхийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах зорилгоор эхлүүлсэн ажлуудын нэг болох “Шүүх хуралдааны ажиглалт” төсөл 2010 онд эхний үр дүнгээ тайлагнасан нь энэ чиглэлд хэрэгцээтэй эх сурвалж болж буйг дурдах нь зүйтэй бизээ.

ННФ-ын 2005 оноос эхлэн хэрэгжүүлж буй төрийн бус байгууллагуудад зориулсан мониторингийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт эдүгээ 86 байгууллага хамрагдаж төсөв, уул уурхай, нийгмийн халамж, төрийн үйлчилгээ зэрэг тодорхой асуудлуудаар 105 төсөл хэрэгжүүлсэн нь бидний бас нэг бахархах үр дүн гэж болж байна.

Төрийн бодлого шийдвэрт иргэдийн оролцоог хангахад ННФ байнга анхаарч ирсэн агаад төрийн бус байгууллагуудтай хамтран иргэдэд мэдээлэл өгч, шинэ оролцооны механизмыг бий болгох тал дээр тодорхой ахиц дэвшил гаргасныг энэ тайлангаас үзэж болох юм.

ННФ зөвхөн сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх төдийгээр сонгуультай холбоотой гарч ирсэн янз бүрийн бэрхшээл, зөрчлийг шийдвэрлэх боломжгүй болохыг сануулах үүднээс сонгуулийн үйл явцыг ил тод, шударга болгоход эрх зүйн орчинд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн зарим өөрчлөлтийг тусгасан санал зөвлөмж бүхий бодлогын тоймыг 2010 онд бодлого боловсруулагчдад болон олон нийтэд хүргэлээ.

Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачилгыг дэмжих олон улсын болон дотоодын бүх бүтцэд ННФ анхнаас нь орж ажиллан хувь нэмрээ оруулсаар байна. ОҮИТБС-ын гуравдахь буюу 2008 оны санхүүгийн жилийг хамарсан тайлан 2010 дүнгээ гаргалаа. ННФ-ын уг тайланг гаргах үйл ажиллагаанд, тухайлбал аудиторыг сонгон шалгаруулах, урьдчилсан тайланг хэлэлцэх зэрэгт бүтээлчээр оролцлоо. Түүнчлэн ОҮИТБС-ыг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх туршилтын төслийг эхлүүлэх ажилд ННФ дэмжлэг үзүүлсний зэрэгцээ “Төлсөн Авснаа Нийтэл” төрийн бус байгууллагуудын эвслийн 2010 оны үйл ажиллагааг нь зохицуулан ажиллалаа. Үүний зэрэгцээ Кавказ, Төв Азийн бүсийн ОҮИТБС-ыг дэмжих төрийн бус байгууллагуудын сүлжээний уулзалтуудад оролцон өөрийн туршлагаас хуваалцснаа дурдахад туйлын таатай байна.

ННФ Эдийн засгийн бодлогын хөтөлбөрийнхээ хүрээнд 2010 онд “Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс”, “Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс”, “Орон нутгийн бизнесийн орчин” гурван судалгааг бусад байгууллагуудтай хамтран шинээр эхлүүлээд байна.

2010 онд Нийгмийн бодлогын хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг судлахад эн тэргүүний ач холбогдол өгч, дотоодын ТББ, судлаачидтай хамтран хотын захын хорооллын эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хэлний цөөнхийн боловсрол, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын хүртээмжийн асуудлаар судалгаа, үнэлгээний ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Мөн залуу үеийг нийгмийн идэвхтэй иргэн болгон төлөвшүүлэхэд чухал үүрэгтэй иргэний боловсролын үнэлгээ, төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэлд баримталж буй бодлого, хөтөлбөрийн тойм үнэлгээг хийж залуучууд, өсвөр үеийнхний оролцоог дэмжих загвар төслийг дэмжин ажиллаж байна.

Энэ мэтчилэн бидний хийж бүтээсэн, бүтээхийг оролдон зорьж яваа үйл хэргийн тухай ээлжит тайлан мэдээлэлтэй Та бүхэн уншиж танилцаад санал сэтгэгдлээ хуваалцах аваас бид талархан хүлээн авах болно.

Нээлттэй Нийгэм Форумын
гүйцэтгэх захирал

П.Эрдэнэжаргал

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форум 2010 оны жилийн тайлан
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь