card
Эдийн засаг, Бизнес ба Хөгжлийн асуудал2019

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нийт 136 зорилт, арга хэмжээ тусгаж баталснаас 68.4 хувь нь биелжээ Үндэсний аудитын газрын тайлан/

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нийт 136 зорилт, арга хэмжээ тусгаж баталсны 68.4 хувь нь биелсэн байна. 

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах