card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2019#ХүнийЭрх Хуулийн шүүмж

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль”-ийн хэлэлцүүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форум нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудтай хамтран 2019 оны 10-р сарын 1-нд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид уг хуулийг НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын үзэл баримтлалд нийцүүлж зохицуулсныг, мөн хуульд бие даасан агентлаг байгуулж, салбар дундын тогтолцоог бүрдүүлэх эрх зүйн үндсийг бий болгосон зэргийг сайшаан тэмдэглэв. Энэхүү Хуулийн шүүмжийн дугаарт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулиар зохицуулсан харилцааг улам боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр гаргасан зарим санал, шүүмжийг нэгтгэн танилцуулж байна.

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих