card
Зохиогч: Энэхүү эмхэтгэлд
Хэвлэн нийтэлсэн: Hээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Дүн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ - 2

Энэ удаагийн эмхэтгэлд

1. "Оюуны Инноваци" ТББ-ын судалгааны багийн “Захиргааны гэрээтэй холбоотой маргааны хэргийн харьяаллыг тогтоож буй шүүхийн практик”

2. "Эрх зүйн хөгжлийн төлөө" ТББ-ын судалгааны багийн “Газар эзэмших, өмчлөх эрхтэй холбоотой хэрэг маргааны хяналтын шатны шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлд хийсэн хууль зүйн дүн шинжилгээ”

3. "Эрх зүйн соёл" ТББ-ын судлаачдын багийн “Шүүхийн журмаар гэр бүл цуцлахад ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг хувааж буй шүүхийн практик”

4. Н.Норовсамбуу, Р.Пүрэвбаатар судлаач нарын “Орон сууцны талбайн хэмжээ дутуу байсны улмаас илүү төлсөн төлбөрөө гаргуулах нэхэмжлэлтэй хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ” зэрэг дөрвөн судалгааны ажлын тайлан багтсан болно.

Зохиогч: Энэхүү эмхэтгэлд
Хэвлэн нийтэлсэн: Hээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Дүн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх