card
Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: LL.M Н.Норовсамбуу, Судлаачид: LL.M М.Цэнд-Очир,Өмгөөлөгч Ж.Содномдаржаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Аль болох эрт шатнаас хууль зүйн туслалцаа авах эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Аль болох эрт шатнаас хууль зүйн туслалцаа авах эрх

Энэхүү судалгааны судлагдахуун болсон хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хүн бүрт зайлшгүй эдлүүлэх үүргийг төр хүлээдэг. Гэхдээ уг үндсэн эрхийг бодит амьдралд хэрэгжүүлэх, эдлүүлэх үндсэн хөрс бол Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль (ЭХХШтХ) байдаг. Иймээс ЭХХШтХ болон Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль (ЭБШтХ)- ийн зохицуулалтуудыг олон улсын эрх зүйн баримт бичиг, жишиг зохицуулалтуудтай харьцуулах байдлаар уг судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Үүний дотор хууль зүйн туслалцаа авах эрхээ эдлэх боломж бүрдсэн эсэх, мөн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд эрт шатнаас хууль зүйн туслалцаа авах боломж, бололцоог хэрхэн хангасан гэдэгт ач холбогдол өгч судалсан болно.

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: LL.M Н.Норовсамбуу, Судлаачид: LL.M М.Цэнд-Очир,Өмгөөлөгч Ж.Содномдаржаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Аль болох эрт шатнаас хууль зүйн туслалцаа авах эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих