card
Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Чухал Сэдэв - Эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Чухал Сэдэв -  Эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу

Эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах эсэх асуудлаар нийгэмд өрнөж буй хэлэлцүүлэгт хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу” сэдвийн хүрээнд зарчмын өөр байр суурь бүхий мэргэжилтнүүдийн оролцоотой энэ удаагийн “Үзэл бодол” цуврал хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлийг толилуулж байна. 

Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Чухал Сэдэв - Эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих