card
Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗАН ҮЙЛД НӨЛӨӨЛӨХ АЛБАДАН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЗАН ҮЙЛД НӨЛӨӨЛӨХ АЛБАДАН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Нээлттэй Нийгэм Форум нь "Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв" ТББ-ын Дархан-Уул аймгийн салбарт “Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хэрэгжилт” сэдвийн хүрээнд мониторинг хийх тэтгэлэг олгосон билээ. Тус мониторингийн хүрээнд Дархан-Уул аймагт гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэрэг үйлдэгсдийн зан үйлд нөлөөлөх албадан болон сайн дурын сургалт хэрхэн явагдаж байгаад үнэлгээ, дүгнэлт өгөх замаар тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга зам эрэлхийлэх, хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахад шаардлагатай санал зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.

Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗАН ҮЙЛД НӨЛӨӨЛӨХ АЛБАДАН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих