card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХуульСахиулахБайгууллага Монитор

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, ЖАГСААЛ, ЦУГЛААНЫ ҮЕИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, ЖАГСААЛ, ЦУГЛААНЫ ҮЕИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, ЖАГСААЛ, ЦУГЛААНЫ ҮЕИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Нээлттэй Нийгэм Форум нь “Цагдаагийн албаны нийтийг хамарсан арга хэмжээ, жагсаал, цуглааны үеийн хамгаалалт хийх дүрэм, журмын хэрэгжилт”-д мониторинг хийх тэтгэлгийг Мэдээллийн Орхон XXI зуун ТББ-д олгосон билээ. Тус мониторингийн хүрээнд Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажсан “тайван замаар жагсаал, цуглаан зохион байгуулах” эрхийн хэрэгжилтийг хангах, мөн нийтийг хамарсан бусад арга хэмжээний үеэр цагдаагийн байгууллагын үүрэг оролцоог үнэлэх, сайжруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.

Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, ЖАГСААЛ, ЦУГЛААНЫ ҮЕИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих