card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Монитор

ХОРИХ ЯЛ ЭДЛЭЭД СУЛЛАГДСАН ЗАРИМ ЭТГЭЭДЭД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАВИХ ЗАХИРГААНЫ ХЯНАЛТ

Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОРИХ ЯЛ ЭДЛЭЭД СУЛЛАГДСАН ЗАРИМ ЭТГЭЭДЭД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАВИХ ЗАХИРГААНЫ ХЯНАЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХОРИХ ЯЛ ЭДЛЭЭД СУЛЛАГДСАН ЗАРИМ ЭТГЭЭДЭД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАВИХ ЗАХИРГААНЫ ХЯНАЛТ 

Нээлттэй Нийгэм Форум нь “Хорих ял эдлээд суллагдсан зарим этгээдэд цагдаагийн байгууллагаас тавих захиргааны хяналт” сэдвийн хүрээнд "Тунгаамал төв" ТББ-д мониторинг хийх тэтгэлэг олгосон билээ. Тус мониторингийн хүрээнд хорих ял эдлээд суллагдсан хүмүүст тавьж буй хяналтын өнөөгийн байдал, эрх зүйн зохицуулалт, тус хяналтын үр нөлөөг үнэлэхийн зэрэгцээ бусад улсын туршлага судлахыг зорилоо.

Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОРИХ ЯЛ ЭДЛЭЭД СУЛЛАГДСАН ЗАРИМ ЭТГЭЭДЭД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАВИХ ЗАХИРГААНЫ ХЯНАЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих