card
Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Нээлттэй Нийгэм Форум нь "Хууль эрх зүйн хөгжлийн хүрээлэн" ТББ-д “Авлигын шинжтэй гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт” сэдвийн хүрээнд мониторинг хийх тэтгэлэг олгосон билээ. Тус мониторингийн хүрээнд Авлигатай тэмцэх газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн талаар нэгдсэн тоон мэдээлэл, үзүүлэлтийг тодруулж, тэдгээрийг шийдвэрлэж буй процесст хууль зүйн шинжилгээ хийхээс гадна, тус үйл явц дахь иргэд, олон нийтийн хяналтыг тодруулахыг зорилоо. Мониторингийн дэлгэрэнгүй тайланг www.forum.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү..

Зохиогч: Мониторингийн дүнг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих