card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2020#ШүүхийнШинэтгэл#ШүүхийнСахилгынХорооБодлогын асуудал

ШҮҮГЧИЙН ХАРИУЦЛАГА: ШҮҮГЧИЙН САХИЛГЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ.

Зохиогч: Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн дэд профессор А.Бямбажаргал, МУИС-ийн ХЗС-ийн магистр Б.Гончигсумлаа, МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Д.Ренчиндорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮГЧИЙН ХАРИУЦЛАГА: ШҮҮГЧИЙН САХИЛГЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

ШҮҮГЧИЙН ХАРИУЦЛАГА: ШҮҮГЧИЙН САХИЛГЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

2017 онд Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ)-ын Бодлогын судалгааны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд шүүхийн хариуцлагын тогтолцоо, түүний дотор сахилгын хэрэг маргаан шийдвэрлэж буй ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж үр дүнг хэвлэн гаргасан юм. Хэдийгээр уг судалгааны ажил Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орохоос өмнө хийгдсэн боловч агуулгын хувьд эдүгээ хөндөгдөж буй асуудлуудыг бүрэн хамарсан болно. Иймд дээрх судалгааны үндсэн дүгнэлт, бодлогын зөвлөмжийг хураангуйлан ННФ “Бодлогын асуудал”-ын шинэ дугаараараа бодлого боловсруулагч Та бүхэнд хүргэж байна. Хуулийн ажлын хэсгийн гишүүд болон бодлого боловсруулагчид өргөнөөр ашиглана гэдэгт найдаж байна. 

 

Зохиогч: Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн дэд профессор А.Бямбажаргал, МУИС-ийн ХЗС-ийн магистр Б.Гончигсумлаа, МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Д.Ренчиндорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮГЧИЙН ХАРИУЦЛАГА: ШҮҮГЧИЙН САХИЛГЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх