card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2020#СонгуульБодлогын асуудал

КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН НӨХЦӨЛД СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СОЛОНГОС УЛСЫН ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАХ НЬ.

Зохиогч: АСДҮОУХ-гийн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хөтөлбөрт Сонгуулийн үйл явц, улс төрийн оролцооны асуудлаар ахлах зөвлөх Антонио Спенилли, ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН НӨХЦӨЛД СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СОЛОНГОС УЛСЫН ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАХ НЬ.
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН НӨХЦӨЛД СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СОЛОНГОС УЛСЫН ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАХ НЬ. 

КОВИД-19- ийн тархалтаас сэргийлэх зорилгоор улс даяараа өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжиж хараахан дуусгавар болоогүй байгаа нөхцөлд 6-р сарын 24-нд явуулахаар товлосон Улсын Их Хурал (УИХ)-ын ээлжит сонгуулийг хэрхэн эрсдэлгүй зохион байгуулах тухай асуудал юм.

Энэ амаргүй цаг үед манайхтай ижил ээлжит сонгууль товлосон ардчилсан улс цөөнгүй байгаа бөгөөд тэдгээр улс сонгуулиа хойшлуулах эсэх, хэрэв хугацаанд нь зохион байгуулах бол ямар арга хэмжээ авах талаар адармаатай сорилттой тулгарч байна. Иймд бодлогын асуудал цувралын 30 дахь дугаараар цар тахлын нөхцөлд сонгуулиа амжилттай зохион байгуулсан Солонгос Улсын туршлагаас хуваалцаж байна. 

Зохиогч: АСДҮОУХ-гийн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хөтөлбөрт Сонгуулийн үйл явц, улс төрийн оролцооны асуудлаар ахлах зөвлөх Антонио Спенилли, ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН НӨХЦӨЛД СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СОЛОНГОС УЛСЫН ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАХ НЬ.
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь