card
Зохиогч: Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн дэд профессор А.Бямбажаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбоотой шүүхийн тухай хууль тогтоомжийг шинэчлэн найруулах ажил эхлээд байна. Нээлттэй Нийгэм Форумаас энэхүү бодлого боловсруулах үйл явцад судалгаа шинжилгээний хувь нэмэр оруулах үүднээс хууль зүйн салбарын судлаач, шинжээчидтэй хамтран дүн шинжилгээ, хуулийн шүүмж боловсруулан танилцуулж байна.

 Энэ удаагийн бодлогын асуудал цувралаар УДШ-ийн чиг үүргийг хуульчлах үндэслэлийг дэвшүүлэх болно. 

 

 

Зохиогч: Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн дэд профессор А.Бямбажаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх