card
Зохиогч: Судалгааг хийж гүйцэтгэн, тайланг эмхэтгэж бичсэн А.Гэрэлмаа (ННФ), С.Сэлэнгэ (ХБХЭЭХ), Р.Будханд (ХБХЭЭХ)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Нөхцөл байдлын судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 БА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

КОВИД-19 БА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ

Нээлттэй Нийгэм Форум, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоотой хамтран коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрхүүдэд хэрхэн тусаж байгааг судлан, үр дүнг нь уг тайлангаар хүргэж байна. Судалгаанд оролцсон хот, хөдөөгийн 90 гаруй өрх 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар мэдээлэл өгсөн тул уг тайланд 5 дугаар сараас хэрэгжсэн татварын хөнгөлөлт, бэлэн мөнгөний дэмжлэгийн нөлөө тусаагүй болно. 

Зохиогч: Судалгааг хийж гүйцэтгэн, тайланг эмхэтгэж бичсэн А.Гэрэлмаа (ННФ), С.Сэлэнгэ (ХБХЭЭХ), Р.Будханд (ХБХЭЭХ)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Нөхцөл байдлын судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 БА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь