card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ: ЗАРИМ АСУУДАЛ (Бодлогын судалгааны эмхэтгэл)

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГ: Монголын Криминологичидын Холбооны ерөнхийлөгч Г.ЭРДЭНЭБАТ, Хуульч, судлаач, Хууль зүйн ухаан магистр Г.ОЮУНБОЛД, Удирдахуйн ухааны доктор, хууль зүйн магистр Ц.АРИЛДИЙПҮРЭВ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын судалгааны эмхэтгэл
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ: ЗАРИМ АСУУДАЛ (Бодлогын судалгааны эмхэтгэл)
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ: ЗАРИМ АСУУДАЛ (Бодлогын судалгааны эмхэтгэл)

Шударга ёсыг тогтоох, хүний эрхийг хамгаалах үзэл хандлагын үүднээс Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн зохицуулалтыг шинээр тодорхойлсон билээ. Хэдийгээр Эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинэчлэлт хэрэгжиж эхлээд хоёр жил гаруй болсон хэдий ч шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг явуулахаас аль болох зайлсхийх, улмаар хохирогч, яллагдагч, бусад оролцогчийн эрхийг бүрэн хангахгүйгээр хэрэг хянан шийдвэрлэх хандлагатай байна. Иймд шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийг зохих ёсоор явуулж, мөрдөн шалгах ажиллагаа шударга явагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх замаар хүний эрхийг үр дүнтэй хангах шаардлагатай. 

ЭМХЭТГЭЛД БАГТСАН СУДАЛГААНУУД: 
ШҮҮХИЙН УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ - 5
ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАХ АРГАЧЛАЛЫН ХЭРЭГЛЭЭ - 61
ХОРИХООС СУЛЛАГДСАН ЭТГЭЭДЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ - 99

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГ: Монголын Криминологичидын Холбооны ерөнхийлөгч Г.ЭРДЭНЭБАТ, Хуульч, судлаач, Хууль зүйн ухаан магистр Г.ОЮУНБОЛД, Удирдахуйн ухааны доктор, хууль зүйн магистр Ц.АРИЛДИЙПҮРЭВ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын судалгааны эмхэтгэл
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ: ЗАРИМ АСУУДАЛ (Бодлогын судалгааны эмхэтгэл)
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих