card
Зохиогч: Хуульч, судлаач Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХАЛДАШГҮЙ БАЙХ ЭРХЭД ХАЛДАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТОГТОЛЦОО
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХАЛДАШГҮЙ БАЙХ ЭРХЭД ХАЛДАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТОГТОЛЦОО

Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан хүний халдашгүй байх эрхэд халдах өнөөгийн тогтолцоо оновчтой эсэх, түүний үндэслэл, зохицуулалт нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хүний эрхийн олон улсын хэм хэмжээнд нийцэж буй байдал, тэрхүү тогтолцоог хэрхэн өөрчлөх шаардлагатай талаар холбогдох дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаснаа энэхүү “Бодлогын асуудал”-аар дамжуулан олон нийтийн хүртээл болгож байна.

Зохиогч: Хуульч, судлаач Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХАЛДАШГҮЙ БАЙХ ЭРХЭД ХАЛДАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТОГТОЛЦОО
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих