card
Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЧУХАЛ СЭДЭВ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Татварын ерөнхий хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг (i) татварын эрх зүйн шинэчлэлийн бодлого, (ii) татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулга гэсэн хоёр үндсэн хэсгээр болсон ба эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгмийн төлөөлөл оролцон санал бодлоо илэрхийлж хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Оролцогчдын мэдлэг, туршлага, тэдэнд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлд тулгуурлан хэлэлцүүлэг өрнөсөн тул хуулийн төслийн цогц шинжилгээ гэхээс илүүтэй энэ чиглэлээр анхаарвал зохих зарим асуудлыг тодорхойлохыг зорьсон болно.

Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих