card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхХүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ

Зохиогч: Судлаачид: Д.ЭРДЭНЭБААТАР, Доктор (Ph.D) Ю.БАДАМХАНД, Доктор (Ph.D), Дэд профессор Д.БУЛГАН, Доктор (Ph.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ

Цагдаагийн албаны дотоод дүрэм журмыг шинэчлэх, системчлэх, нэгтгэн эмхэтгэх ажил хийгдэж эхэлснээс хойш 10 орчим жил өнгөрч, энэ хугацаанд Цагдаагийн албаны тухай хууль хоёр удаа шинэчлэн найруулагдаж, мөн шинэ эрүүгийн хууль тогтоомж мөрдөгдөж эхэлсэн билээ. Үүнтэй холбогдуулан тус дүрэм, журам нь хүний эрхийн зарчим, стандартад хэрхэн нийцэж буй эсэхийг энэхүү судалгааны хүрээнд авч үзэж, дүгнэлт гаргахыг зорилоо.

Зохиогч: Судлаачид: Д.ЭРДЭНЭБААТАР, Доктор (Ph.D) Ю.БАДАМХАНД, Доктор (Ph.D), Дэд профессор Д.БУЛГАН, Доктор (Ph.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих