card
Зохиогч: МХХ-ны Захиргааны эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, хуульч, LLM Н.Отгончимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шинжилгээний эмхэтгэл -3
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Шүүхийн шинжилгээний эмхэтгэл -3

2020 онд УИХ-ын ээлжит сонгуулийн дүнд шинэ парламент, Засгийн газар эмхлэгдэн байгуулагдаж олон салбарт томоохон эрх зүйн шинэчлэл хийгдэх болсон энэ цаг үед энэхүү эмхэтгэлийн хүрээнд танилцуулж буй судалгаанууд нь бодлого боловсруулагчид ашиглахуйц эх сурвалж болно гэж найдаж байна. 

Тухайлбал, Засгийн газар хариуцагчаар татагдсан, төрийн албанаас халсан, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хэрэг маргаан шийдвэрлэсэн болон иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хойшлуулах шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийж энэхүү эмхэтгэлд багтаав. 

Зохиогч: МХХ-ны Захиргааны эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, хуульч, LLM Н.Отгончимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шинжилгээний эмхэтгэл -3
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх