card
Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер (Ph.D) Д.Оюунбадам
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТӨД АНХААРАХ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТӨД АНХААРАХ АСУУДАЛ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай зарим төслийн хэрэгжилт удааширч он дамжин, улмаар дуусгалгүй орхигдуулснаар төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтыг үр ашиггүй болгож байна. Улсын төсвөөс санхүүжиж өнөөг хүртэл дуусаагүй орхигдсон барилгуудад Үндэсний аудитын газар 2018 онд аудит хийж, он дамжсан төслүүдийг дуусгах чиглэлд Засгийн газраас авах шаардлагатай арга хэмжээний талаар зөвлөмж гаргасан боловч хэрэгжилт нь хангалтгүй байна. 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилт удааширч байгаатай холбоотой анхаарах асуудлыг энэ удаагийн дугаараас хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер (Ph.D) Д.Оюунбадам
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТӨД АНХААРАХ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах