card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхХүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Судалгаа

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Хууль зүйн доктор (Ph.D) Д.ЭРДЭНЭБААТАР, Судлаачид: Хууль зүйн доктор (Ph.D) М.ЭРДЭНЭБАЯР, ХСИС-ийн докторант Г.БЯМБАДОРЖ, ХСИС-ийн докторант Ч.ДОРЖСҮРЭН, Хууль зүйн магистр А.БАТСАЙХАН
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Цагдаагийн мэргэжлийн албаны чиг үүрэг, ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ажил үүргийн хуваарь, алба хаагчийн ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлт нь хүний эрхийн зарчимд нийцэж байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийж, эерэг болон сөрөг талыг үнэлэн дүгнэж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо. 

Судалгаанд төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны алба хаагчдыг хамрууллаа. 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Хууль зүйн доктор (Ph.D) Д.ЭРДЭНЭБААТАР, Судлаачид: Хууль зүйн доктор (Ph.D) М.ЭРДЭНЭБАЯР, ХСИС-ийн докторант Г.БЯМБАДОРЖ, ХСИС-ийн докторант Ч.ДОРЖСҮРЭН, Хууль зүйн магистр А.БАТСАЙХАН
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих