card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2020Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалСудалгаа

Монгол Улсын 2020 оны төсөв, 2021 оны төсвийн төслийн шинжилгээний дүнгийн хураангуй

Зохиогч: Боловсруулсан: “Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв” ТББ-ын судлаачид Г.Бумчимэг, У.Энхсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2020 оны төсөв, 2021 оны төсвийн төслийн шинжилгээний дүнгийн хураангуй
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын 2020 оны төсөв, 2021 оны төсвийн төслийн шинжилгээний дүнгийн хураангуй

Энэхүү төсвийн шинжилгээний хүрээнд 2020 болон 2021 онуудын төсвийн баримт бичиг, тооцооллуудад шинжилгээ хийж, цаашлаад эдгээр оны төсвийн төсөөллийг эдийн засгийн бусад үзүүлэлттэй нийцүүлэн боловсруулсан болно. Эхлээд 2019 онд батлагдсан 2020 оны төсөв, түүнд 2020 онд хийсэн тодотголыг авч үзэв. Мөн 2021 оны төсвийн төслийн талаар товч тайлбар, дүгнэлтүүд өглөө. Үүний дараагаар 2020, 2021 онуудын төсвийн төсөөллийг шинээр тооцсоноо танилцуулах ба эдгээр оны төсвийн төлөвлөгөө тасалдах эрсдэл байгаа эсэхийг шинжилснээ мөн тоймлон харуулав. 

Зохиогч: Боловсруулсан: “Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв” ТББ-ын судлаачид Г.Бумчимэг, У.Энхсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2020 оны төсөв, 2021 оны төсвийн төслийн шинжилгээний дүнгийн хураангуй
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах