card
Зохиогч: Судлаач Г.Бумчимэг, У.Энхсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2020 оны төсөв, 2021 оны төсвийн төсөлд хийсэн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын 2020 оны төсөв, 2021 оны төсвийн төсөлд хийсэн шинжилгээ

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд 2020, 2021 оны улсын төсвийн төсөөллийн шинэчилсэн тооцоог хийж батлагдсан төсөв, тодотгол болон өргөн барьсан төсөлтэй харьцуулж судаллаа. Санхүүгийн програмчлал ашиглан эдийн засгийн өсөлт, экспортын үнийн шинэчилсэн төсөөлөлтэй уялдуулан улсын төсвийн төсөөллийг хийсэн болно.

Уг тооцооллоор 2020 болон 2021 оны улсын төсвийн төсөлд төсвийн орлогыг өөдрөг төсөөлсөн байгаа нь ажиглагдлаа. Төсвийн орлогоо өөдрөг төсөөлсний улмаас Засгийн газар зарим төлөвлөсөн зардлаа санхүүжүүлж чадахгүй байх эрсдэлтэй.

Зохиогч: Судлаач Г.Бумчимэг, У.Энхсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2020 оны төсөв, 2021 оны төсвийн төсөлд хийсэн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах