card
Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГИЙН АХЛАГЧ: Ж.Эрдэнэбулган, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ӨРШӨӨЛИЙН ХУУЛИУДАД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ӨРШӨӨЛИЙН ХУУЛИУДАД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Энэхүү тоймоор судалгааны гол үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг уншигчдад, ялангуяа хууль тогтоогчид болон иргэний нийгмийн байгууллагынханд хүргэхийг зорьсон билээ.  

Энэхүү судалгааг сонирхвол бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү. 

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГИЙН АХЛАГЧ: Ж.Эрдэнэбулган, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ӨРШӨӨЛИЙН ХУУЛИУДАД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих