card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааны тойм

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ “ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧИМ”–ЫН ХЭРЭГЖИЛТ ЗАРИМ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГИЙН АХЛАГЧ: Ж.Эрдэнэбулган, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ “ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧИМ”–ЫН ХЭРЭГЖИЛТ ЗАРИМ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ “ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧИМ”–ЫН ХЭРЭГЖИЛТ ЗАРИМ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР

Энэхүү тоймоор судалгааны гол үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг уншигчдад, ялангуяа хууль тогтоогч, хуульчид, иргэний нийгмийн байгууллага зэрэгт хүргэхийг зорьсон ба судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү.

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГИЙН АХЛАГЧ: Ж.Эрдэнэбулган, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ “ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧИМ”–ЫН ХЭРЭГЖИЛТ ЗАРИМ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих