card
Хүний эрхАрдчилсан сайн засаглалАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2020#ТөрийнХариуцлага#СайнЗасаглалСудалгаа

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦ ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БОЛОН ПРАКТИКИЙН СУДАЛГАА

Зохиогч: Энэхүү судалгааг Өмгөөллийн Номин энд Адвокатс ХХН хийж гүйцэтгэв. СУДЛААЧИД: О. Номинчимэг Б. Түшигжаргал Б. Гал-Ариун Б. Лхагважаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦ ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БОЛОН ПРАКТИКИЙН СУДАЛГАА
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦ ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БОЛОН ПРАКТИКИЙН СУДАЛГАА

Хувийн нууцтай байх, түүнийгээ хуулиар хамгаалуулах эрх нь Монгол Улсын Үндсэн Хуульд тусгагдсан халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн бүрдэл хэсэг билээ. Монгол Улсад уг харилцааг 1995 онд батлагдсан “Хувь хүний нууцын тухай  хууль”-иар зохицуулж буй нь мэдээллийн технологийн хөгжил болон орчин үеийн шаардлагад нийцсэн хамгаалалтыг бий болгож чадаж буй эсэх нь эргэлзээ дагуулж байна.

Иймд энэхүү судалгааны хүрээнд хувь хүний нууц, холбогдох мэдээллийг хамгаалах харилцааг зохицуулж буй Монгол Улсын болон олон улсын эрх зүйн зохицуулалт, шүүхийн практик болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хувь хүний мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, хадгалж, хамгаалж буй байдлыг судалсан болно.

 

Зохиогч: Энэхүү судалгааг Өмгөөллийн Номин энд Адвокатс ХХН хийж гүйцэтгэв. СУДЛААЧИД: О. Номинчимэг Б. Түшигжаргал Б. Гал-Ариун Б. Лхагважаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦ ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БОЛОН ПРАКТИКИЙН СУДАЛГАА
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь