card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2018Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдалСудалгаа

АЛТНЫ САЛБАР 2018: ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН ДАХЬ АЛТ ОЛБОРЛОГЧ КОМПАНИУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

Зохиогч: Боловсруулсан: Судлаач А.Батпүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АЛТНЫ САЛБАР 2018: ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОДБАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН ДАХЬ АЛТОЛБОРЛОГЧ КОМПАНИУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОЙМ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

АЛТНЫ САЛБАР 2018: ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН ДАХЬ АЛТ ОЛБОРЛОГЧ КОМПАНИУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

Тайлангийн эхний хэсэг салбарын нийт тусгай зөвшөөрөл, лиценз эзэмшигчид, тэдгээрийн ОҮИТБС-ын тайланд хамрагдсан байдал, алтны шороон болон үндсэн ордуудын батлагдсан нөөц, үйлдвэрлэл, Монгол банканд тушаасан алтны хэмжээ зэрэг ерөнхий мэдээллийг агуулна. Алтны компаниудаас улсын төсөвт төвлөрүүлсэн нийт орлого, тэдгээрийн төрлүүд, топ болон татвар төлөөгүй компаниудын мэдээллийг хоёрдугаар хэсэгт багтаав. Гурав дахь хэсэгт орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээлэл, хандив тусламж, байгаль орчны нөхөн сэргээлт, ажлын байр зэрэг бусад нэмэлт мэдээллийг орууллаа.

Зохиогч: Боловсруулсан: Судлаач А.Батпүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АЛТНЫ САЛБАР 2018: ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОДБАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН ДАХЬ АЛТОЛБОРЛОГЧ КОМПАНИУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОЙМ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь