card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2021Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалСудалгааны тойм

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012-2020 ОНЫ ТӨСВИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Зохиогч: Судалгааны тойм бэлтгэсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012-2020 ОНЫ ТӨСВИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012-2020 ОНЫ ТӨСВИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад дүн шинжилгээ хийхээс гадна олон улсын туршлагыг судалж сангийн удирдлагыг боловсронгуй болгох талаар санал зөвлөмж боловсруулахыг зорьсон болно. 

Энэхүү судалгааг сонирхвол бүрэн эхээр нь https://forum.mn/product/152570 сайтаас татаж үзнэ үү.

 

Зохиогч: Судалгааны тойм бэлтгэсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012-2020 ОНЫ ТӨСВИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах