card
Зохиогч: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Хууль зүйн доктор Г.Давааням
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА, ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ - ЯПОН УЛСЫН ЖИШЭЭ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА, ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ - ЯПОН УЛСЫН ЖИШЭЭ

Энэхүү тайланд тухайн хөрөнгийн зориулалт, онцлог шинжээс хамааран түүний удирдлага, бүртгэл, хяналтын тухайлсан дэглэмийг тогтоон мөрдөж буй Япон Улсын туршлагад тулгуурлан манайд түгээмэл гарах болсон төрийн өмчийг зориулалтын бусаар, үр ашиггүй зарцуулах явдлыг залруулахад ач холбогдолтой санаануудыг дэвшүүлжээ.

Тэрчлэн манай улсын хувьд төрийн өмчийн ашиглалт, зарцуулалтын зүй зохистой байдлыг хангах олон нийтийн хяналтын тогтолцоог бий болгоход тухайн төрлийн хөрөнгийн үнэ цэнэ, удирдлага, ашиглалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг шат шатандаа тайлагнан нийтэд мэдээлдэг Япон Улсын туршлагаас санаа авууштай байна. 

 

Зохиогч: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Хууль зүйн доктор Г.Давааням
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА, ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ - ЯПОН УЛСЫН ЖИШЭЭ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь